Lovis BIR-veteran x 2...


Lovis blir BIR-veteran för Per Lundström (BIM Carry On Rodman) i Vännäs. Foto: Elisabeth M. Flygar.

Lovis (Ch Amaklinjas Special Delivery) fortsätter sin framfart i veteranringarna!!
På SKK:s utställning i Piteå den 19 maj blev hon BIR-veteran för Andras Polgar och på SvVK:s utställning i Vännäs den 17 juni blev hon först BIR-veteran för Per Lundström och sedan BIS-2 för Darko Petreski.

 


RSS 2.0